Akkujen nopeat vinkit

+ Mikä on AGM-akku?

AGM tulee sanoista Absorbent Glass Mat (imeytetty lasivillamatto). Se tarkoittaa venttiiliohjattuja akkuja, joissa erityistä lasivillamattoa käytetään erottimena. Koko elektrolyytti on imeytetty erottimiin ja levyihin, jolloin konstruktiolla on alhainen sisäinen vastus ja se antaa suuren käynnistystehon. AGM-akut sietävät syväpurkauksia (ts. toistuvia varauksia ja purkauksia) merkittävästi paremmin kuin avoimet akut. AGM-akkujen ominaisuudet mahdollistavat niiden käytön mikrohybridiajoneuvoissa*.

+ Mikä on ECM-akku?

ECM tulee sanoista Enhanced Cycle Mat. Se tarkoittaa avoimia akkuja, jotka on suunniteltu yhdessä johtavien autonvalmistajien kanssa käytettäväksi Start&Stop-järjestelmällä varustetuissa ns. mikrohybridiajoneuvoissa*.

+ Mikä on spiraaliakku?

Spiraaliakku on saanut nimensä pyöreistä kennoistaan. Sen sijaan, että jokaisessa kennossa käytettäisiin useita positiivisia ja negatiivisia levyjä, spiraaliakuissa on vain yksi positiivinen ja yksi negatiivinen levy per kenno. Jokainen levy voi olla yli metrin mittainen, ja positiivinen ja negatiivinen levy yhdessä niiden välissä olevan ohuen lasivillaerottimen kanssa rullataan sylinteriksi. Valmistusmenetelmän ansiosta voidaan käyttää
erittäin ohuita levyjä, jolloin niiden sisäinen vastus jää hyvin pieneksi. Siksi nämä akut ovat kylmäkäynnistysteholtaan parhaita kaikista lyijyakuista. Lisäksi kennojen pyöreä muoto antaa hyvän tärinänkeston ja mekaanisen kulumiskestävyyden.

+ Mitä tarkoittaa kuivavarattu akku?

Nykyään useimmat akut toimitetaan varattuina ja käyttövalmiina. Tietyt akut, muun muassa moottoripyöriin, toimitetaan kuitenkin edelleen kuivavarattuina – siis varattuina, mutta ilman elektrolyyttiä eli hapottamattomina. Kuivavaratut akut pitää varastoida kuivassa ja tasaisessa lämpötilassa,
ja oikeissa olosuhteissa ne säilyvät useita vuosia. Akut
aktivoidaan ennen käyttöä hapottamalla eli lisäämällä
elektrolyytti (akkuhappo) kennoihin.

+ Mitä tarkoittaa Ah (ampeeritunti)?

Ampeeritunnit (Ah) ilmoittavat sen virtamäärän (kapasiteetin), jonka akku voi tuottaa. Käynnistysakkujen kapasiteetti mitataan 20 h (tunnin) kuormituksella vakiovirralla +25 °C lämpötilassa, kunnes loppujännite on 1,75V/kenno (toisin sanoen 12 V akun loppujännite on 10,5V). Tällöin esimerkiksi 60 Ah akku pystyy antamaan 3 ampeerin virran 20 tunnin ajan ennen kuin jännite on pudonnut 10,5 V:iin.

+ Mitä tarkoittaa avoin akku (Free Ventilated)?

Toinen nimitys avoimelle akulle on standardiakku. Niissä nestemäinen elektrolyytti (akkuhappo) peittää levyt. Latauskaasut on johdettu ulos korkkien tai kannessa olevien venttiilien kautta. Osassa näistä akuista korkit voidaan avata ja lisätä happoa tarvittaessa. On myös olemassa huoltovapaita akkuja, joissa on suljettu kansi. Tämäntyyppisissä akuissa on tarkastussilmä, joka näyttää varaustilan.

+ Mikä on venttiiliohjattu akku (Ventil Regulated)?

Akuissa ei ole vapaata elektrolyyttiä, vaan akkuhappo on sidottu geeliin tai imeytetty lasivillamattoon (AGM). Molemmat tyypit ovat roiske- ja vuotosuojattuja siten, että happovuotoa ei synny akun vahingoittuessa tai kotelon murtuessa. Venttiiliohjatut akut ovat suljettuja, eikä niitä saa avata.

+ Mitä tehdä, jos auto ei käynnisty?

Akku ei teknisesti ottaen välttämättä ole viallinen, vaan ainostaan alhaisessa varaustilassa, kun se ei käynnistä autoa. Jos akku on purkautunut sen takia, että valot ovat esimerkiksi jääneet autossa päälle, tai jos laturi on rikki, voidaan akku varata uudelleen täyteen tehoonsa. Elinkaarensa lopussa akku ei kuitenkaan lataannu enää käyttökelpoiselle tasolle. Silloin se todella on viallinen ja pitää vaihtaa.

+ Miten valita sopiva akku?

Tarkista alkuperäisakun suositukset:
– Ampeeritunnit (Ah)
– sopiva vaihtelu on +/- 5Ah suositellusta
Akun mitat Kylmäkäynnistysvirta (CCA)
– Kylmäkäynnistysvirta kertoo akun kylmäkäynnistyskyvystä.
Varakapasiteetti (RC)
– Varakapasiteetti ylläpitää ajoneuvon sähköjärjestelmää, jos laturi pettää.

Kylmäkäynnistysvirran ja varakapasiteetin osalta on aina parempi, mitä korkeampi niiden arvo on.

+ Miten akku ladataan?

Varaa tyhjentynyt akku mahdollisimman pian purkautumisen jälkeen.
Varmista laturin soveltuvuus akun lataamiseen.
Käytä akkulaturia, jossa on automaattikatkaisin.
Latauksessa on vältettävä hapon kerrostumista (ei tarpeellista AGM-akuissa).
Käytä IU-laturia ja korkeampaa varausjännitettä (2,6 V / kenno).
Kun ero on 0/1 V per 12,7/12,8 V, akkua tulisi varata aina tunnin ajan.
Älä koskaan varaa jäätyneitä akkuja tai akkuja, joiden lämpötila on yli 45 ˚C.
Kytke laturin pluskaapeli akun plusnapaan ja miinuskaapeli akun miinusnapaan.
Laita laturi päälle vasta kun akku on kytketty kunnolla.Suositeltava varausvirta ampeereina on 10 % ilmoitetusta kapasiteetista (esim. 6 Ah:n akku vaatii 0,6 A:n varausvirran)
Kun varaaminen on päättynyt, kytke ensin laturi pois päältä, sitten vasta irroita kaapelit.
Lopeta varaaminen heti, jos akku kuumenee tai siitä vuotaa happoa!
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta!

+ Miten varastoida akku?

Varaa akku täyteen, kytke kaikki sähkölaitteet pois toiminnasta ja irrota akku, jos se on mahdollista. Varastoi akku kuivassa, viileässä paikassa.
Varastoi akku täyteenvarattuna.Täyteenvaratun akun voi varastoida jopa miinuslämpötiloissa. Osittain varattu akku voi jäätyä miinuslämpötiloissa.

Etkö saanut kysymykseesi vastausta?